top of page
Untitled design (2).png

උතුරු, නැගෙනහිර හා ඌව පළාත්වල ප්‍රජාවගේ ආරවුල් නිරාකරණයෙහිලා පවතින විකල්ප යාන්ත්‍රණවලට පිවිසීමේ හැකියාව සහ ඵලදායිතාව ශක්තිමත් කිරීමට SEDR කටයුතු කරනු ලබයි.

SEDR කටයුතු කරනුයේ පහත කේෂේත‍්‍රයන් තුළයි

ප්‍රජා සමථ මණ්ඩල වල ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීමට

Justice

ඉඩම් සඳහා විශේෂිත සමථ මණ්ඩල වල ක්‍රියාකාරකම් පුළුල් කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට

Woman in a Field

ප්‍රජා ගැටලු විසඳීමට සහ ප්‍රජා-මට්ටමේ දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමට

Helping Hands

සමථකරණයේ ප්‍රතිලාභ පෙන්නුම් කිරීමට සහ සමථකරණ සේවාවන් භාවිතය දිරිගැන්වීමට 

Father and Children
Contact Us
bottom of page